Nordisk Presidium

Nordisk Presidium

Nordisk Presidium är ett samarbetsorgan för trädgårdsanläggningsbranschen i Norden.